Group 21 Created with Sketch.

Visie zonder actie is een dagdroom
Actie zonder visie is een nachtmerrie

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Strategische visievorming

Vanuit de gedachte dat medewerkers:

* die blij zijn met hun werk,
* die zich gewaardeerd voelen
* en hun talenten & passies kunnen inzetten voor de organisatie,

is het belangrijk om aandacht te besteden aan een personeelsvisie waarin helder wordt beschreven hoe je een omgeving creëert waarin je dit bereikt. Dat begint van het aannemen van personeel, het functioneren tot het afscheid nemen van medewerkers.

Wij begeleiden jullie graag in het formuleren van een heldere en gebruiksvriendelijke personeelsvisie. De wijze om te komen tot een visie is maatwerk en wordt samen met jullie afgestemd op basis van wat er al is en wat jullie zelf willen doen.

Omdat wij geloven dat een personeelsvisie gedragen moet worden door de medewerkers, zoeken wij graag de verbinding met medewerkers om ook hun input mee te nemen in de visievorming. Wanneer alle input is verzameld wordt deze verwoord in een visie waar een praktisch plan bij hoort voor de uitvoering van de visie op de verschillende onderdelen binnen de organisatie.  

Voor de praktische uitvoering van de visievorming kunnen wij jullie helpen bij:  

  • Employee journey 
  • Hoe om te gaan met regels en procedures versus de visie 
  • Persoonlijke ontwikkeling 
  • Teamontwikkeling 
  • Cultuur  
  • Interne communicatie 

Wil je meer informatie over de mogelijkheden of heb je vragen? Neem gerust vrijblijvend contact op.  

Fill 1 Copy
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Weten, voelen, doorvoelen