Group 21 Created with Sketch.

"A team is not a group of people who work together,
A team is a group of people who trust each other."

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Teamontwikkeling

Een team dat in de flow zit, waar men vertrouwen in elkaar heeft, aan een half woord genoeg heeft, waar plezier en een glimlach aan de orde van de dag is, is een eenheid. Een eenheid waar een positieve wisselwerking is tussen de mensen die samen dit team vormen.

Vertrouwen is de basis van ieder goed werkend team. Vertrouwen ontstaat wanneer er wordt samengewerkt en iedereen elkaars kwaliteiten op waarde weet in te schatten en te gebruiken. Dit is een proces waar medewerkers dagelijks mee te maken hebben en daarom ook dagelijks ondersteund moet worden. Dit is niet te bereiken door een jaarlijks bedrijfsuitje, maar ontstaat juist in de dagelijkse overleggen en de informele contacten.  

Als organisatie ben je een wezenlijk onderdeel, bij het creëren en laten ontstaan van het vertrouwen in het team. Teams dienen vertrouwen te krijgen van leidinggevenden of de beleidsmakers. Teams dienen betrokken te worden bij de besluiten die worden genomen die van invloed zijn op hun te behalen resultaten.   

Maar de individuen hebben in een team ook te maken gedeelde waarden en normen, gemaakte afspraken en het aanpassen van de individuele identiteit aan de groepsidentiteit. Dit zijn geen gemakkelijke processen. En ook niet altijd goed te begeleiden door een leidinggevende of manager, wanneer deze onderdeel zijn van de cultuur die zorgt voor een moeizame samenwerking.   

Wij begeleiden jullie graag in het creëren van een eenheid binnen het team. Dat doen we door begeleiding in de visievorming en door het begeleiden van de teams. Wij geloven dat als een team een eenheid wil worden, teamleden individueel zichzelf ook goed moeten kennen en weten wat hun invloed op het team is.  

Jezelf leren kennen binnen het team doen we altijd op drie niveaus; door te begrijpen, te voelen en te ervaren. Hierbij halen we medewerkers graag uit hun comfortzone door te werken met paarden of honden. Juist wanneer je uit je comfortzone bent, worden je primaire gedragingen extra duidelijk. Doordat deze dieren heel eerlijk reageren op die gedragingen, ervaar je direct wat het effect is van jouw gedrag.  

De aanleiding om te werken kan heel divers zijn. In principe is de wens om het team meer als eenheid te laten werken al voldoende. Maar er kunnen ook concretere problemen zijn op het gebied van: 

  • Onderlinge communicatie 
  • Samenwerken 
  • Teamcultuur 
  • Onderlinge vertrouwen 
  • Zelfstandigheid van het team 
  • Rouw en verlies in het team 

Willen jullie graag op deze wijze aan de slag met het team? Neem gerust contact met ons op.

Fill 1 Copy
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Weten, voelen, doorvoelen