Group 21 Created with Sketch.

We are constantly invited
to be who we are.

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Visie en Missie

De medewerkers van Theway2business creëren een veilige omgeving waarin mensen leren hoe ze zich in hun werkomgeving weer kunnen verbinden aan hun echte zelf. Ze leren te werken vanuit wie zij echt zijn, vanuit hun hart, hun passie en talenten om van daaruit op een positieve manier bij te dragen aan hun werkomgeving.

Visie    

Wij geloven dat verbinden leidt tot een betere wereld. Verbinding ontstaat door de verbinding met je zelf aan te gaan. Wanneer je het weten (hoofd), voelen (lijf en emoties) en doorvoelen (begrijpen) aan elkaar kunt verbinden, leidt dit tot ontwikkeling en een spiritueel bewustzijn. 

Wanneer dit bewustzijn er is, kennen en begrijpen mensen zichzelf en kunnen ze een authentiek leven leiden dat daar bij past. Mensen kunnen leven en werken vanuit hun passie en kwaliteiten. Verbinding leidt zo tot een positieve beweging die van invloed is op andere mensen, bedrijven, de maatschappij en uiteindelijk de wereld. Dan zijn mensen waardevol voor zichzelf en voor anderen. 

 

Missie 

Onze missie is het creëren van een veilige, passievolle, bezielende omgeving waarin mensen de mogelijkheid hebben te leren hoe zich weer kunnen verbinden aan hun echte zelf. Ze leren te leven en te werken vanuit wie zij echt zijn, om vanuit hun hart, hun passie en talenten op een positieve manier bij te dragen aan hun privé en werkomgeving.  

 

Onze kernwaarden   

Veiligheid: In een wereld waarin veranderingen elkaar in een hoog tempo opvolgen, er veel moet, gevraagd en verlangd wordt, is een veilige omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf te vinden en te leren zijn, van essentieel belang om dit leerproces door te maken en je thuis te voelen. 

Bezieling: Alles wat we doen, doen we vanuit bezieling. Een verbinding met het hart, vanuit de kern van jezelf werken.  Het waarom je iets doet staat hierbij centraal. Wij mogen geraakt worden. 

Passie: We nemen mensen mee in de beweging die we creëren vanuit de passie. Dat betekent plezier hebben in je werk. Het is een positieve energie, die mensen in beweging zet. 

Plezier: Plezier hebben in dat wat je doet en met de mensen die tegenkomt. Een omgeving waar ruimte is voor spontaniteit, humor en informaliteit. 

Succes: is wanneer zijn we alle mensen waar we mee in aanraking komen kunnen inspireren zichzelf te zijn en vanuit hun echte zelf kunnen bijdragen aan een betere wereld