Group 21 Created with Sketch.

Een burn-out is altijd een kans om het leven te leiden waarvoor je geboren bent.

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Geen rust maar inspanning bij Burn-out?

Nog vaak wordt er aan mensen die in een Burn out zitten, rust geadviseerd. Hoewel een korte periode van rust zeker kan bijdragen aan een lichamelijk herstel, is de vraag of langere tijd rust effectief is.

Om die vraag te beantwoorden, moeten we eigenlijk kijken naar de oorzaak van een burn-out. Een burn-out heeft veel  te maken met de mentale energie en niet zo zeer met de neurobiologische gevolgen van te veel werkdruk. Het is een combinatie van te veel werkdruk en een gebrek aan (werk)plezier. Wanneer iemand met een burn-out alleen maar thuis zou zitten, kan dit zelfs tot depressie leiden. Zou hij alleen maar leuke dingen zou doen om zijn energie weer op peil te brengen, dan leert hij nog niet omgaan met de momenten van stress die hem energie ontnemen. Het is dus de vraag of langere tijd thuis zitten wel zo zinvol is.

Jouw rol als coach

De meeste mensen die in een burn-out terecht komen weten ergens wel dat ze met zichzelf aan het werk moeten. Als ze dat zelf niet weten, dan constateert de arbo-arts dat vaak wel. Daar kom jij als coach om de hoe kijken. Vaak ervaren coaches bij hun burn-out cliënten – als die hun werk helemaal losgelaten hebben – een grote weerstand tegen terugkeren naar werk. Ze zijn er nog niet aan toe, ervaren stress als ze aan hun werk denken of klachten verergeren. Het uit de weg gaan van deze situatie is dan niet de oplossing. Belangrijker is dat de cliënt samen met jou als coach leert ontdekken waar zijn weerstand vandaan komt. Wat voor stresstype is hij bijvoorbeeld? En wat heeft hij aan kwaliteiten ingezet om te komen tot deze succesvolle burn-out?  Vaak zijn mensen zo gedreven (de vraag is waarom?) dat ze vergeten welke dingen echt plezier in hun leven geven. De balans is dan langzaam verschoven naar heel veel geven en investeren en weinig tot niet meer opladen. De mentale energie wordt dan letterlijk niet meer opgeladen.

Op zoek naar zingeving

Als je helder hebt hoe iemand in zijn burn-out is gekomen, kunnen jullie samen oefenen welke stappen hij anders kan zetten om hier uit te blijven. Dat kan je in een veilige omgeving, bijv. thuis, laten oefenen, maar beter is het om dit op het werk te oefenen waar het juist zo lastig is nu jij hem kunt helpen. Daarnaast is het van belang dat burn-out cliënten hun goede gevoel niet halen uit het vele harde werken, hun tomeloze inzet, de smetteloze prestaties of de complimenten van anderen. Ze kunnen samen met jou als coach ontdekken wat hun waarden zijn en welke aspecten in hun leven echt van betekenis zijn. Van daaruit kunnen cliënten hun leven gaan ontwerpen op een wijze die van betekenis is, zin geeft en energie geeft.

Kortom stilzitten helpt iemand niet veel verder met zijn burn-out. De juiste vorm van inspanning wel degelijk.

Fill 1 Copy

Fill 1 Wat als je kinderen zelfstandig zijn? 

28 jun 2021

De liefde van een moeder kent onbegrensde mogelijkheden. Maar wat als je je werk als...

Lees verder!

Fill 1 Lichamelijk ongemak als signaal van de ziel

28 jun 2021

Alles is energie De wetenschap geeft aan dat het universum door een gigantische explosie is...

Lees verder!
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Weten, voelen, doorvoelen