Group 21 Created with Sketch.

Het gezin als systeem

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Het gezin als systeem

Wanneer je een gezin als systeem zou bekijken dan zie je dat zich daar veel circulaire processen afspelen. Als er ergens iets gebeurt in het gezin dan heeft dat op een andere plek in het gezin ook weer invloed. Als coach ben je aan het werk met jouw coachee of cliënt. Zij komen met feed back over het toepassen van datgene wat ze geleerd hebben en je hoort dan ook dat er veranderingen in de relaties binnen het gezin van de coachee ontstaan.

Wanneer we het over kinderen hebben, kan het zinvol zijn om bij het oplossen van het probleem van het kind naar het hele gezin te kijken. Een coachgesprek met de ouders of verzorgers kan heel verhelderend werken en zelfs tot de conclusie leiden dat niet het kind moet veranderen, maar de ouders. Bij een volwassene kan het zinvol zijn om in een bepaald stadium van het coachtraject de partner een keer uit te nodigen. Op deze manier krijgen de coach en coachee zicht op de werking van het systeem en kun je de andere leden uit het gezin begeleiden in wat er gebeurd en hoe ze daar mee om kunnen gaan.

Er zijn drie gebieden waar we als coach binnen het systeem naar kijken.

  1. We letten op de gevoelens die de gezinsleden ten op zicht van elkaar hebben.
  2. We kijken naar de hiërarchie binnen het gezin en de machtsverhoudingen
  3. En we kijken naar de wijze waarop er gecommuniceerd wordt met elkaar.

Door deze drie gebieden in kaart te brengen, kunnen veel problemen al worden opgelost. Daarnaast zijn er ook nog verschillende niveaus binnen een gezin waar je als coach naar kijkt. Allereerst kijk je naar het hele gezin, maar je kijkt ook de relatie tussen ouder en kind, de relatie tussen ouders onderling en naar de relatie tussen het gezin en de buitenwereld. Het maakt in dit geval niet uit of je te maken hebt met een kind of een volwassen coachee. Ook volwassen coachee zitten vaak nog vast in het gezinssysteem en vervallen daarmee in het kindgedrag daarmee gepaard gaat. Dit komt omdat gezinnen vaak een evenwicht vinden in het systeem dat niet mee verandert ondanks dat de gezinsleden ouder worden. Het kindgedrag wordt een probleem als het geactiveerd wordt in een situatie buiten het gezin. Denk bijvoorbeeld aan een werksituatie met een collega dat vergelijkbaar gedrag laat zien als de vader in het gezin. Bij de coachee wordt door deze collega het kindgedrag geactiveerd; gedrag dat niet ondersteunend is aan zijn functie.

Als coach is het dus bijzonder effectief om bij het begeleiden van de coachee te kijken naar het huidige gezinssysteem (relatie) of het gezinssysteem van herkomst.

 

Fill 1 Copy

Fill 1 Wat als je kinderen zelfstandig zijn? 

28 jun 2021

De liefde van een moeder kent onbegrensde mogelijkheden. Maar wat als je je werk als...

Lees verder!

Fill 1 Lichamelijk ongemak als signaal van de ziel

28 jun 2021

Alles is energie De wetenschap geeft aan dat het universum door een gigantische explosie is...

Lees verder!
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Weten, voelen, doorvoelen