Group 21 Created with Sketch.

Veilig in de manen van het paard

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Veilig verborgen in de manen van het paard, kwamen de tranen

Gedurende de tijd dat ze bij de psychiater en psycholoog onder behandeling was, was nog niet in staat geweest om haar emoties te uiten. Iets dat ook geen makkelijke opgave was als je zowel met autisme als depressiviteit te maken hebt. Het was de vierde sessie die ze had. We waren bij Spot, het zachtaardige bonte paard met haar lange manen. We hadden al gemerkt dat als ze met de paarden bezig was, ze makkelijker kon praten. Ook deze sessie......

We hadden het over wat koetjes en kalfjes gehad. Ik was op een steen op de grond gaan zitten om mezelf wat terug te trekken en haar op haar gemak te stellen.  Ik had haar een aantal gekleurde manen elastiekjes gegeven en gevraagd of ze vlechtjes wilde maken voor de leuke herinneringen die in haar op kwamen. Daar kwam zowaar een glimlach op haar gezicht en haar praten werd opener. Daarna mocht ze staartjes maken voor de niet leuke herinneringen die opkwamen. En dat was het moment dat het gebeurde. Koe gaf een heel zacht, bijna niet te horen hinnikje. Het werd stil en langzaam zag ik de tranen op de grond druppelen. Ik was me er goed van bewust dat ieder woord, iedere beweging deze precaire bubbel van veiligheid die er tussen haar en het paard was ontstaan, heel makkelijk verbroken kon worden door een interactie van mij. Het huilen werd hoorbaar en ik zag haar haar gezicht in de manen van koe drukken. Na een poosje keek ze mij voorzichtig aan. Voorzichtig en onzeker over wat er gebeurd was. Ik vroeg haar aan welke herinnering ze moest denken. “De begrafenis van pappa”, zei ze. Dat een was het begin het een rouw en verliesproces dat op gang kwam en haar uiteindelijk van haar depressie en medicijnen af zou helpen. Dat Koe haar favoriet werd, hoef ik vast niet te uit te leggen…

Noot van de schrijver:

Paarden bieden mensen de mogelijkheid een ruimte te ervaren waarin ze mogen zijn, waar alles goed is en zonder oordeel. In samenwerking met de begeleider zorgt deze ruimte er voor dat er een veiligheid ontstaat waarin mensen kunnen gaan uiten. Paarden maken door hun paard-zijn processen mogelijk die in een omgeving met alleen mensen veel moeilijker te bereiken is.

Fill 1 Copy

Fill 1 Wat als je kinderen zelfstandig zijn? 

28 jun 2021

De liefde van een moeder kent onbegrensde mogelijkheden. Maar wat als je je werk als...

Lees verder!

Fill 1 Lichamelijk ongemak als signaal van de ziel

28 jun 2021

Alles is energie De wetenschap geeft aan dat het universum door een gigantische explosie is...

Lees verder!
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Weten, voelen, doorvoelen