Group 21 Created with Sketch.

Invoelend vermogen

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Invoelend vermogen als coach

Als coach is het bijzonder waardevol als je een bepaald niveau van empathisch vermogen ontwikkeld. Met empathisch bedoelen we jouw kwaliteit om je in te voelen in een ander persoon. Hiervoor hoef je niet hoog sensitief te zijn, wat veel mensen denken. Hoog sensitiviteit is een veel breder begrip en niet ieder HS-persoon is invoelend of wel empathisch.

Met een sterk invoelend vermogen ben je in staat om emoties, persoonskenmerken, maar ook herinneringen van mensen aan te voelen. Dit aanvoelen kan gebeuren vanuit een heldervoelendheid, helderweten, helderhoren of helderzien.

De energie in je eigen energielichaam ontvangen

Hoe dit mogelijk is, is relatief eenvoudig uit te leggen. Alles bestaat uit energie. Wanneer je sterk invoelend bent, kun je dus eigenlijk jezelf heel goed afstemmen op bepaalde trillingen die samen de energie vormen. Dit kun je ook oefenen, waardoor je hier sterker in wordt. Door bewust en actief contact te maken met de energietrillingen van andere mensen, dieren of voorwerpen, kan jouw lichaam deze trillingen omzetten in een weten, voelen, horen of zien.

Sommige mensen hebben dit invoelend vermogen als vanaf jonge leeftijd ontwikkeld. Soms omdat ouders zich bewust waren van deze kwaliteiten en dit stimuleerden, maar veel vaker omdat kinderen opgroeien in een onveilige omgeving en vanuit een “overlevingsgedrag” hun antennes altijd uit hadden staan om snel en adequaat te reageren op de onveilige situatie.

Vooral in dat laatste geval zie je dat coaches snel overbelast en vermoeid raken. Zij zetten hun invoelend vermogen namelijk niet bewust in, het staat altijd aan. Een kwaliteit die jou als coach goed kan maken in je werk, maar wat ook een flinke valkuil kan zijn als je dit niet op de juiste manier gebruikt.

Vormen van informatie ontvangen.

Zoals eerder al benoemd zijn er verschillende manieren waarop jij je af kunt stemmen op de energie van anderen. De meeste mensen hebben hier wel een voorkeur in ontwikkeld en het helder voelen komt eigenlijk het meeste voor.

Bij het helderzien ontvang je informatie via beelden. Echter wordt dit bijna altijd vooraf gegaan door een gevoel, dat zich vervolgens versterkt in een beeld. Bij het helder horen kun je zowel gedachten horen als fysieke geluiden buiten je eigen lichaam. Helder horen is lastig omdat het moeilijk is eigen gedachten en “inkomende gedachten” te onderscheiden van elkaar. Dit vereist veel oefening. Het helder voelen komt het meeste voor. Je voelt de informatie van die ander alsof je het even zelf bent. Als je dit heel goed kunt, dan word je zelfs even die persoon. Dit is iets wat we in de basis allemaal goed kunnen tot ongeveer 2-jarige leeftijd. Dan gaan we het zelfconcept ontwikkelen en leren we ons onderscheiden van de mensen om ons heen. Wanneer dit helder voelen onbewust gaat, is het moeilijk om onderscheid te maken wat van jou en wat van de ander is. Daarom is het enorm belangrijk om jezelf goed te kennen en veel aandacht te besteden aan het gronden in je eigen lichaam.

Tot slot hebben we nog het helder weten. Dan komt de informatie niet eerst via zintuigelijke waarneming binnen, maar is het er ineens. Je ziet dit bijvoorbeeld gebeuren wanneer er sprake is van noodsituaties. Mensen weten dan ineens dat er iets gebeurd is of welk besluit ze moeten nemen.

Ook zijn er mensen die heel sterk zijn in het ruiken en proeven, maar die komen minder voor en gebruiken we in het coachen ook minder.

Fill 1 Copy

Fill 1 Wat als je kinderen zelfstandig zijn? 

28 jun 2021

De liefde van een moeder kent onbegrensde mogelijkheden. Maar wat als je je werk als...

Lees verder!

Fill 1 Lichamelijk ongemak als signaal van de ziel

28 jun 2021

Alles is energie De wetenschap geeft aan dat het universum door een gigantische explosie is...

Lees verder!
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Weten, voelen, doorvoelen