Group 21 Created with Sketch.

Als je als leider mensen de ruimte geeft om te doen wat ze kunnen,
zou je perplex staan.

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Leiderschap in het bedrijfsleven

Leiderschap is en blijft een hot topic binnen het bedrijfsleven. Dat kan ook bijna niet anders, want de grootste groep mensen zich prettig bij goed leiderschap. Sterker nog veel mensen hebben dit nodig om te kunnen blijven functioneren. Ondanks alle ontwikkelingen van de afgelopen jaren waarin organisaties steeds meer horizontale relaties zijn aangegaan, teams zelfsturend moesten worden en organisatiestructuren vereenvoudig werden, blijft de behoefte aan leiderschap.

Zo werd in 2017 dan ook opnieuw besloten dat Aandacht voor leiderschapsontwikkeling hoog op de agenda moet staan, onder andere vanwege de veranderende managementstijlen en mindsets binnen het bedrijfsleven. Er is een ‘nieuwe leiderschapsstijl’ nodig, passend bij de nieuwe manieren van organiseren en samenwerken. Maar er wordt onvoldoende geïnvesteerd in leiderschapsontwikkeling.

Leiders hebben invloed
Uit onderzoek blijkt steeds vaker dat leidinggevenden veruit de grootste invloed op productiviteit, betrokkenheid en het werkplezier van het team hebben. Uit een langlopend onderzoek van Google, voldoet een effectieve, sterke leider aan de volgende kenmerken;

  • is een goede coach
  • geeft vertrouwen en is niet op microniveau aan het managen
  • heeft oprechte interesse en aandacht voor het succes en welzijn van medewerkers
  • is behulpzaam bij de ontwikkeling van medewerkers
  • is resultaatgericht
  • beschikt over een heldere visie en strategie
  • beschikt over cruciale technische vaardigheden
  • luistert goed en deelt informatie

Positief leiderschap vanuit zingeving
Een ontwikkeling binnen leiderschap die steeds duidelijk wordt, is het streven om medewerkers, organisaties én de wereld tot bloei te brengen. Werk is voor veel mensen de belangrijkste manier om een zinvolle invulling te geven aan hun leven’.

Authenticiteit, emotionele intelligentie en coachingsvaardigheden zijn nu meer dan ooit belangrijk. En leidinggevenden moeten ervoor zorgen dat mensen op de juiste plek (of plekken) ingezet worden, daar waar zij hun talenten en kracht het beste kunnen benutten. Iets dat veelvuldig geroepen wordt, ook door coaches en trainers, maar in de praktijk nog onvoldoende gebeurd.

Er is binnen veel organisaties nog sprake van onbenut potentieel, door beperkende omgevingsfactoren komen mensen niet ten volle tot hun recht. Door een inspirerende, ondersteunende, coachende stijl met inzicht in de sterke punten van mensen kunnen leidinggevenden ervoor zorgen dat mensen tot volle bloei kunnen komen.

Zorgen voor een positief werkklimaat, gericht op het welbevinden van medewerkers en op het stimuleren van persoonlijk leiderschap, vraagt veel van leidinggevenden. Krachtig, positief leiderschap betekent niet een aardig woord hier en een schouderklopje daar, het is zaak om eerst kennis te nemen van (en daarna het eigen maken van) evidence-based inzichten en technieken.

Het kunnen begeleiden van leiders vraagt van trainers en coaches ook dat ze deze technieken beheersen en kunnen overdragen.

 

Fill 1 Copy

Fill 1 Wat als je kinderen zelfstandig zijn? 

28 jun 2021

De liefde van een moeder kent onbegrensde mogelijkheden. Maar wat als je je werk als...

Lees verder!

Fill 1 Lichamelijk ongemak als signaal van de ziel

28 jun 2021

Alles is energie De wetenschap geeft aan dat het universum door een gigantische explosie is...

Lees verder!
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Weten, voelen, doorvoelen