Group 21 Created with Sketch.

Jouw ziel op weg naar manifestatie

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

2Be Enlightment Mastercoach - jaar 2

Zoals de zon opkomt aan een heldere hemel, zo zal de ziel van de mens zich steeds verder ontwikkelen en vanuit zijn innerlijk licht werkelijkheid worden in het leven. Als we de stralen van de zon bestuderen, zien we dat niet alle stralen even ver komen. Sommige gaan heel ver, andere blijven dichter bij de vlam. Iedere straal heeft zijn eigen bereik. Zo is dat ook bij mensen. Als master coach weet je hoe ver jouw straal reikt en help je anderen hun innerlijk licht werkelijkheid worden. Jouw manifestatie leidt tot de manifestatie van de mensen die jij mag ontmoeten.

Als 2Be Mastercoach beschik je over verdiepende en professionele technieken waarmee je nog beter in staat bent om mensen met problemen te begeleiden. Je kunt meer methoden inzetten die de coachee helpen om zichzelf te vinden, die hem leren om te gaan met zijn problemen en te leven vanuit zijn innerlijk licht. Ook heb je meer psychologische kennis over veel voorkomende problemen die je vanuit het belevingsgericht werken begeleidt.

Inhoud en toetsing

Het tweede lesjaar bestaat uit 19 dagen inclusief de toetsdagen. Per kwartaal is er 1 verplicht intervisiemoment (12 uur) en 2 keer per jaar is en een verplicht supervisiemoment (6 uur)

Het jaar wordt afgerond door de proeve van bekwaamheid met een voldoende af te ronden.

Voorwaarden voor deelname aan jaar 2

Om deel te kunnen nemen aan het tweede jaar tot 2Be Enlightment Mastercoach moet je moet je het eerste jaar met een voldoende hebben afgerond.

Psychologie van de mens II
Meta coaching II
Gestalt
Medicijnwiel
Lichaamsgericht coachen II
Geweldloze communicatie
Oplossingsgericht coachen
Systemisch werken vanuit sjamanistisch persepctief II
Zingeving en spiritualiteit
Supervisie 2x, thema naar keuze
Intervisie 3 x 3 uur met medestudenten
Jaar II 2Be Mastercoach 3295 euro
Intervisie
Supervisie 2 x 125 euro
Boeken Naar eigen keuze
Inschrijven
Fill 1 Copy
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Weten, voelen, doorvoelen