Group 21 Created with Sketch.

Chase the vision and great things will happen

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

2BE Businesscoach

Geloof jij, net als wij, dat mensen het verschil maken in het succes van organisaties?
Dat als:
1. het werk dat ze doen hun voldoening geeft,
2. ze zichzelf kunnen zijn en talenten mogen ontwikkelen,
3. ze met plezier naar hun werk gaan,
4. En er verbinding is tussen de mensen onderling.....
......een bedrijf vele malen beter presteert?

Als je dat gelooft, zit je hier goed.

Als 2Be Enlightment businesscoach word je opgeleid om vanuit je eigen bezieling de mensen binnen organisaties te begeleiden naar de kern van wie zij zijn. Zo leren mensen te werken vanuit hun passie, bezieling en talenten, waardoor een gevoel van voldoening en plezier ontstaat dat een positief effect heeft op de sfeer, cultuur en de prestaties.

De mens als talent in een organisatie
Je leert hoe je deze processen kunt begeleiden waarbij je de mens als individueel talent en als onderdeel van een unieke groep kunt zien, waarbij je weet wat de invloed van deze mensen individueel en als groep op het veranderproces en de cultuur zijn. Je krijgt een sterke basis mee m.b.t. structuren, culturen, veranderprocessen, communicatiestromen en leiderschapsstijlen. En je leert deze combineren met zingeving, meditatietrainingen, stilte- of inspiratiekamers, organisatiesystemen en energiestromen in organisaties.

Spiritualiteit en wetenschap
De opleiding is dan ook een bijzonder unieke mix van spiritualiteit en wetenschap, reflectie en doelen, mensen en processen en een vleugje ondernemerschap. Wanneer je dit als coach beheerst, ben je als coach in staat om de organisatie naar een mensgerichte, meer intuïtieve cultuur te begeleiden, waar mensen vanuit hun passie & talenten (hun echte ik) hun bijdrage leveren aan een organisatie.

Begeleiden op strategisch niveau
Naast het begeleiden van mensen, leer je organisaties op strategisch niveau begeleiden. In een maatschappij die nog nooit eerder in zo’n hoog tempo veranderde, is aanpassingsvermogen, wendbaarheid en flexibiliteit nodig om als bedrijf bestaansrecht te hebben en in de toekomst te houden. Maar deze veranderingen mogen niet ten koste gaan van de ziel van een organisatie en de visie en missie van een bedrijf.

Na de opleiding kun je bedrijven meenemen in het proces, waarbij ze meebewegen met de markt, maar in een cultuur blijven werken die past bij de organisatie. Je begeleidt ze in de wijze waarop ze zich kunnen afstemmen op de vraag van de klant, zonder zichzelf te verliezen. Talenten van medewerkers krijgen door jouw begeleiding de ruimte om zo bij te dragen aan de ontwikkelingen van de organisatie. Bij het ene bedrijf doe je dit top down, bij andere juist bottom up.

Kortom je leert hoe je ook op strategisch niveau betekenisgeving en de dagelijkse, praktische uitvoering bij elkaar brengt.

Voorwaarde voor deelname
Voor deelname aan deze jaaropleiding tot 2Be businesscoach moet je werkzaam zijn als regulier coach en in het bezit zijn van de afgeronde 2Be Enlightment Master coach opleiding of een vergelijkbare coachopleiding

Organisatieleer
Verandermanagement
Cultuur & verandering
Rituelen in organisaties
Leiderschapsstijlen
Teams coachen en trainen
Coachen op bezinning
Communicatiestromen
Systemisch werken
Meditatie en stilte
Werkgeluk
Intuitie als argument
Bezieling in organisaties
Inschrijven
Fill 1 Copy
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Weten, voelen, doorvoelen