Group 21 Created with Sketch.

Begaafdheid wordt een talent als het mag ontplooien in een bad van begrip, liefde en stimulans.

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Hoogbegaafdheid

1 op de 44 mensen is hoogbegaafd. Dat betekent dat er per twee klassen op een basisschool een hoogbegaafd kind zit. Toch ontdekken nog steeds veel mensen pas op latere leeftijd dat ze hoogbegaafd zijn. Hoe kan dit?

Er zijn verschillende ideeën over wat hoogbegaafdheid is. Wat wel duidelijk is dat het meer is dan alleen goed kunnen leren. Hoogbegaafdheid is het gedrag dat ontstaat als iemand zijn intelligentie kan combineren met zijn vermogen tot creativiteit en daarbij zeer sterk gemotiveerd zijn om tot iets te komen. Wat we in de praktijk (denk aan scholen) vaak zien, is dat het bij kinderen aan één van die factoren ontbreekt. Dit kan het vermogen tot creativiteit zijn, omdat het volgens de regels of werkmethoden van school moet of er is geen motivatie. Het gevolg is dan dat deze kinderen minder laten zien dan ze kunnen en daardoor een gemiddelde of soms zelfs een minder goed presterende leerling lijken. Omdat ze zichzelf niet kunnen zijn, ontstaan er problemen op verschillende niveaus waarmee ze bij jou als coach of therapeut komen. Belangrijk is om de signalen van hoogbegaafdheid te kennen en te herkennen. Bij zowel kinderen als volwassenen. Want helaas zijn er ook nog genoeg volwassenen die tegen problemen aan lopen op hun werk, in hun relaties, omdat ze niet weten dat ze hoogbegaafd zijn.

Fill 1 Copy
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Weten, voelen, doorvoelen