Group 21 Created with Sketch.

Gelukkige kinderen

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

2Be Enlightment Kindercoach

Stel je eens voor. Een kind komt van school, wordt liefdevol opgevangen als hij thuiskomt waar hij kan vertellen wat hij heeft meegemaakt die dag. Hij krijgt een knuffel als hij boos is om een ruzie met zijn vriendje. Hij gaat daarna fijn spelen met zijn broertje en zusje. Als één van de ouders binnenkomt, kijkt deze vol liefde naar de partner, dankbaar dat de kinderen zo fijn spelen en zo goed verzorgd worden. De kinderen worden omhelst, geknuffeld en er is aandacht voor ze. Tijdens het eten hebben ze gesprekken over hoe de dag was en wordt er openlijk gesproken over wat ze meemaken en hoe ze zich daarbij voelen. De liefde en warmte is voelbaar…

Echter is dit voor veel kinderen een sprookje. De realiteit is veel vaker dat er veel chaos is, veel stress en weinig tijd is voor wat er leeft en speelt. Ruzie tussen ouders, emoties worden genegeerd en niet besproken met elkaar wat zorgt voor veel spanning. Het kind zit vol onderdrukte en opgekropte emoties die eruit komen op school of thuis waar er weinig begrip is voor deze uitbarstingen. Straf is het gevolg, het kind snapt er niets meer van en voelt zich onbegrepen of niet gezien. Voor kinderen in dit soort situaties, of erger nog, als ze te maken hebben met lichamelijk of verbaal geweld, trauma of mishandeling, is de liefdevolle situatie een sprookje waar ze het bestaan niet van kennen.

Jij kunt voor deze kinderen een verschil maken. Als 2Be Enlightment kindercoach kun je verlichting brengen door het kind te zien in wie hij is en wat hij of zij nodig heeft. Jij kunt een veilige omgeving creëren waar een kind zichzelf mag zijn met al zijn emoties. Je kunt hem leren, op een manier die bij hem past, om te gaan met zijn emoties, zijn situatie en keuzes waar hij ongewild mee wordt geconfronteerd.

Als 2Be Enlightment kindercoach kun jij degene zijn die een kind leert dat het op een andere manier kan. Vanuit de beleving die past bij de leeftijd en de ontwikkeling van het kind, kun jij kinderen zo begeleiden dat hij zijn eigen talenten leert zien en gebruiken. Je helpt bij het vergroten van zelfvertrouwen, het versterken van het zelfbeeld, waardoor een kind keuzes kan maken vanuit wie hij is.

Wij vinden dat ieder kind een warm en liefdevol leven verdient waarin hij zichzelf en zijn talenten leert kennen en gebruiken. Omdat wij ook weten dat dit niet voor ieder kind realiteit is, hebben wij de opleiding tot 2BE kindercoach ontwikkeld.

De opleiding

In dit jaar leer je hoe je spiritualiteit, belevingsgericht coachen en kennis bij elkaar brengt om kinderen en jongeren tot 24 jaar te begeleiden bij hun problemen. Vanuit het weten, voelen en doorvoelen leer je werken met creatieve en belevingsgerichte werkvormen om kinderen te laten leren door middel van ervaren. Je leert over de invloed van de geboorte en het gezin op de vorming en het gedrag van kinderen. Maar ook om onderscheid te maken tussen vaker voorkomende problemen en therapeutische, traumatische problemen.

In dit jaar willen wij jou als coach of therapeut vanuit de verschillende invalshoeken naar een kind en zijn situatie laten kijken. Een kind in zijn systeem, een kind als spiritueel wezen en een kind met een sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling dat door de wetenschap in kaart is gebracht. Zo kun jij kinderen zien in wie zij zijn en kun je hen begeleiden op de manier die zij nodig hebben. Met als achterliggende gedachte dat kinderen zichzelf leren zijn en gelukkig kind kunnen zijn.

Het zou geweldig zijn als ieder kind die dat nodig heeft, zich door een 2BE kindercoach kan laten begeleiden om zo te zijn wie hij al is.

Toetsing en inhoud

De 2BE Kindercoachopleiding duurt een jaar en bestaat uit 16 opleidingsdagen en twee examendagen. Je hebt de opleiding afgerond als je de toetsen en de eindpresentatie en onderbouwing van een praktijkcase met een voldoende hebt afgerond.

Voorwaarde voor deelname

Voor deelname aan deze jaaropleiding tot 2Be kindercoach moet je werkzaam zijn als regulier coach en in het bezit zijn van de afgeronde 2Be Enlightmentcoach opleiding of een vergelijkbare

Gezin als systeem 7 november 2019
Conceptie en geboorte 12 december 2019
Vraag en coachtechnieken 16 januari 2020
Ervaringsgerichte coaching I 6 februari 2020
Ervaringsgerichte coaching II 7 februari 2020
Creatieve werkvormen 12 maart 2020
Sociale vaardigheden en assertiviteit 9 & 10 april 2020
Werken in groepen 7 mei 2020
Werken met pubers 22 juni 2020
Kinderen met een diagnose 23 juni 2020
Behandelplannen en nazorg 27 augustus 2020
Kinderen en verlies 17 & 18 sept 2020
Trauma bij kinderen 1 oktober 2020
Spiritualiteit en kinderen 6 november 2020
Eindpresentaties 24 & 27 nov 2020
Opleidingsgeld inclusief eindpresentatie 3570 euro
Herkansing eindpresentatie 175 euro
Speciaal voor oud EOCP studenten en de nieuwsbrieflezers van het EOCP, is er een instapkorting van 255 euro voor de opleiding tot kindercoach. Deze korting is geldig bij inschrijven tot 11 oktober 2019 255 euro korting. 3315 euro ipv 3570 euro
Inschrijven
Fill 1 Copy
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Weten, voelen, doorvoelen