Group 21 Created with Sketch.

Hoe ouder je wordt, hoe meer je op jezelf gaat lijken.

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

2BE Ouderencoach

Het beeld dat de meerderheid heeft over ouder worden en ouderen, wordt grotendeels bepaald door de manier waarop ouderen op tv en in de media worden neergezet. De meeste mensen zijn geneigd om ouderen te zien als vermoeid, ziek of eenzaam. Deze beeldvorming heeft een belangrijke invloed op hoe wij met ouderen omgaan. De manier waarop dit gebeurt, is lang niet altijd passend bij de oudere van nu.

Wanneer iemand zich een oudere voelt of als oudere wordt gezien, wordt mede bepaald door hoe iemand er uit ziet en wat hij doet. We spreken gemiddeld genomen over de doelgroep ouderen vanaf 60 jaar. Hoewel mensen nog volop in het leven staan en aan het werk zijn, worden ze ook geconfronteerd met een snel veranderende maatschappij die moeilijk bij te benen is. Er ontstaat behoeften die niet altijd passen bij het leven dat ze gecreëerd hebben end at leidt tot innerlijke conflicten. Omdat doelen die men tussen de 20 en 40 heeft, zoals relaties, trouwen, carrière, kinderen etc., veelal zijn voldaan, ontstaat er vaak de vraag, wie ben ik en wat wil ik nu?  Het wordt belangrijker om voldoening te halen uit wat je doet, iets bij te dragen en achter te laten.

Ouderen zijn veelal actief zolang het lichaam dat toelaat en worden veel later oud, dan vroeger. Steeds meer ouderen hebben een ruim sociaal netwerk en hebben de mogelijkheden en de middelen om hun tijd in te delen met activiteiten waar ze blij van worden. Echter brengt ouderdom ook situaties met zich mee die als vervelend of problematisch wordt ervaren. De wijze waarop een oudere zijn situatie ervaart, heeft onder andere te maken met zijn zelfbeeld, de acceptatie van waar hij nu staat en wat achter hem ligt en de trots die iemand ervaart op het bereiken van deze leeftijd en wat hij nog onderneemt.

De opleiding

In deze opleiding leer je over de fasen waar ouderen mee te maken krijgen waar een onderscheid wordt gemaakt tussen persoonlijkheid, gevoel en lichamelijke mogelijkheden. Je krijgt inzicht en kennis over de thema’s en problemen waar de doelgroep ouderen mee te maken heeft. Je leert hoe je kunt aansluiten bij de beleving en levenservaring van een oudere en hen kunt begeleiden bij hun vragen en struikelblokken. Je leert dit doen vanuit het voelen en ervaren, maar ook vanuit zingeving en bewustwording.

Toetsing en inhoud

De opleiding bestaat uit 15 dagen verdeeld over een jaar. De opleiding wordt afgerond door het maken van een eindscriptie over een praktijkcase. De scriptie wordt gepresenteerd met een onderbouwing van het plan van aanpak.

Voorwaarde voor deelname

Je bent al enige tijd actief werkzaam als coach en hebt de opleiding tot Theway2Be Mastercoach of een vergelijkbare coachopleiding met een voldoende afgerond.

Voorwaarden voor deelname

Je bent al enige tijd actief werkzaam als coach en hebt de opleiding tot Theway2Be Mastercoach of een vergelijkbare coachopleiding met een voldoende afgerond.

Psychologie van het ouder worden test
Mentaal en fysiek ouder worden
Coachtechnieken bij ouderen
Ervaringsgerichte coaching voor ouderen
Creatieve werkvormen
De invloed van de maatschappij op ouder worden
Zingeving, geloof en spiritualiteit
De omgeving van een oudere
Rouw & verlies
Relaties
Persoonlijke ontwikkeling van de oudere
Dementie
Depressie en angst
Hulpverleningsplan
vak a
Inschrijven
Fill 1 Copy
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Weten, voelen, doorvoelen