Group 21 Created with Sketch.

Het gevoel is de taal van de ziel

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

2Be Enlightment soul coach

Een ziel kan het Volkomen Weten via het pad van de spirituele wereld bereiken. En het Volkomen Ervaren via het pad van de fysieke wereld.

Om te komen tot een omgeving waarin je volledig kan doorvoelen wie je bent, is zowel de spirituele wereld als de fysieke wereld nodig. Het weten en het ervaren samen zorgt ervoor dat je kunt doorvoelen wie je bent en wat er nodig is. Dit doorvoelen leidt vervolgens tot een volkomen bewustzijn.

Wil je als coach jouw cliënten kunnen begeleiden naar een volkomen bewustzijn van wie ze zijn? Dan is het nodig dat jij als begeleider de spirituele wereld en de fysieke wereld bij elkaar kan brengen.  In deze opleiding leer je als begeleider te vertrouwen op je eigen zielsverbinding en van daaruit te werken. Je leert wat de invloed van het niet stoffelijke op de persoon in het fysiek leven is. Denk hierbij aan energie, intenties en intuïtie.

We kijken naar de verschillende manieren waarop je als begeleider met spiritualiteit bezig kunt zijn en hoe je daar jouw cliënt mee kunt helpen. Ook ontdek je bij jezelf wat er nodig is om volledig vanuit je eigen kracht en verbinding te kunnen werken. Je leert Intuïtief in het hier en nu te zijn en nog meer te vertrouwen op je waarneming en manifestatiekracht tijdens de begeleiding. Op deze manier ben je in staat anderen te begeleiden in hun zielsontwikkeling.

Voorwaarden:

Voor deelname aan deze opleiding tot 2Be spiritual Experience coach moet je werkzaam zijn als regulier coach en in het bezit zijn van de afgeronde 2Be Enlightmentcoach opleiding (of een vergelijkbare coachopleiding). Je kunt deze opleiding ook doen tijdens je 2Be coachopleiding of 2Be Mastercoach opleiding.

De spirituele en de fysieke wereld
Intuïtieve ontwikkeling
Psychometrie
Werken met lichaamsenergie
Energetisch werkveld
Werken met mediamieke gaven
Chakra´s
Healing
Inschrijven
Fill 1 Copy
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Weten, voelen, doorvoelen