Group 21 Created with Sketch.

De mind is na het lichaam gemaakt

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

2Be Enlightment therapeut

De mind wordt gemaakt vanuit alles wat men leert, ervaart, liefheeft en herinnert. Daarom ben je wat jouw mind bevat. Als jouw mind verdriet bevat, ben je verdrietig. Als het mislukking bevat, wacht jou mislukking. Als de mind vreugde bevat, ben je vreugdevol. Jouw mind is een ruimte waarin je alles verzamelt wat je leert en in de het leven ervaart. Maar de mind is van nature scheppend, kan improviseren op wat hij leert. De mind schept echter niet alleen in zijn verbeelding. De kracht van de mind is dat het jou in staat stelt van verbeelding en energie werkelijkheid te maken. Als jij jouw mind kunt laten creëren voor wat jouw innerlijk, jouw ziel nodig heeft, kun je gelukkig zijn. Hoe bijzonder is het als je andere mensen ook kunt begeleiden in dit proces!

De opleiding tot therapeut is een drie jarig opleiding waar je opgeleid wordt tot therapeut. Als therapeut werk je met mensen die problemen hebben in het dagelijks leven die zijn ontstaan door situaties met impact in het verleden. Naast het begeleiden van de problemen in het hier en nu en en het voorkomen van problemen in de toekomst, leer je kijken naar het ontstaan van het probleem en hoe zich dit genesteld heeft in de mind en het lichaam. Je  onderzoekt naar welke consequenties voor gedachten, gedrag en het (energetisch) lichaam dat met zich meebrengt in het hier en nu. Hoewel er niets meer uit het verleden opgelost kan worden, het verleden is immers geweest, werk je als therapeut wel aan datgene wat zich heeft opgeslagen in de mind en het lichaam en van invloed is op het leven en het levensgeluk van de cliënt. Je leert je cliënt vanuit het weten, voelen en doorvoelen zijn scheppende vermogen te ontwikkelen om van daaruit datgene te creëren wat hem of haar helpt zijn doelen te verwezenlijken. Als therapeut werk je met mensen die situaties in het leven zijn tegen gekomen die veel impact hebben gehad op de wijze waarop ze nu in het leven staan.

Als 2Be Therapeut, leer je dan ook mensen met oog voor spiritualiteit, begeleiden bij trauma, verlies, post traumatisch stress stoornis en andere gebeurtenissen die impact hebben op het leven mensen of een gelukkig leven belemmeren.

Toetsing en inhoud
De opleiding bestaat uit drie jaar. Ieder jaar bestaat uit 20 of 21 lesdagen, intervisiemomenten en verplichte supervisiemomenten. Ieder jaar wordt afzonderlijk afgerond door een toetsmoment. Wanneer deze positief is afgerond, mag je het volgende jaar starten.

Het derde jaar heeft 21 dagen inclusief de toetsdagen. Er zijn 2 verplichte intervisiemoment (6 uur) en er zijn twee verplichte supervisiemomenten voor bewegingsgerichte therapie en Transactionele analyse (6 uur)
Het jaar om therapeut te worden, wordt afgerond door het doen van een proeve van bekwaamheid die met een voldoende wordt beoordeeld.

Vrijstelling

Wanneer je al een opleiding tot coach hebt gedaan, is er de mogelijkheid om in het tweede jaar in te stromen.

Werken met trauma
EMDR
Transactionele analyse
Werken met energie II
Werken met drijfveren
Bewegingsgerichte therapie
Verlies verwerken
Medische basiskennis
werken met therapeutische groepen
Opleiding 3 jaar 3 x 3250 euro
Supervisie 175 per supervisie
Boeken Naar eigen keuze
Inschrijven
Fill 1 Copy
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Weten, voelen, doorvoelen