Group 21 Created with Sketch.

Ervaren wie jij bent
in veilige, passievolle, bezielende
en spirituele omgeving

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Vissie en missie

Visie   

Als je niet alleen weet wie je bent, maar dit ook kunt ervaren vanuit een verbinding met jouw ziel, kun je doorvoelen wie jij werkelijk bent.

Wij geloven dat die verbinding leidt tot een betere wereld. Als jij werkelijk kunt ervaren en zijn wie je bent, kun je met al het goede wat jij hebt andere mensen helpen. Zo leidt verbinding tot een positieve beweging die van invloed is op andere mensen, bedrijven, de maatschappij en uiteindelijk de wereld. Dan ben je waardevol voor jezelf én voor anderen.

Missie

Wij willen mensen de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen tot coach of therapeut in een veilige, passievolle, bezielende en spirituele omgeving waarin:

  1. Zij volledig kunnen ervaren wie zij zijn als mens om van daaruit als coach of therapeut met hun hart, hun passie en talenten op een positieve manier bij te dragen aan de wereld.
  2. Zij leren hoe ze anderen kunnen begeleiden vanuit het weten, voelen en doorvoelen, naar een bewustzijn van wie zij werkelijk zijn.

Onze kernwaarden 

Veiligheid: In een wereld waarin veranderingen elkaar in een hoog tempo opvolgen, er veel moet, gevraagd en verlangd wordt, is een veilige omgeving waar je de ruimte krijgt om jezelf te vinden en te leren zijn, van essentieel belang om dit leerproces door te maken en je thuis te voelen.

Bezieling: Alles wat we doen, doen we vanuit bezieling. Een verbinding met het hart, vanuit de kern van jezelf werken.  Het waarom je iets doet staat hierbij centraal. Wij mogen geraakt worden.

Passie: We nemen mensen mee in de beweging die we creëren vanuit de passie. Dat betekent plezier hebben in je werk. Het is een positieve energie, die mensen in beweging zet.

Plezier: Plezier hebben in dat wat je doet en met de mensen die tegenkomt. Een omgeving waar ruimte is voor spontaniteit, humor en informaliteit.

Succes: is wanneer zijn we alle mensen waar we mee in aanraking komen kunnen inspireren zichzelf te zijn en vanuit hun echte zelf kunnen bijdragen aan een betere wereld