Group 21 Created with Sketch.

The purpose of life is to live a life of purpose.

Group 3 Created with Sketch.
Group 3 Created with Sketch.

Theway2Yourpurpose

De Theway2Yourpurpose is een stichting waarbij we geloven dat iedereen het recht heeft op persoonlijke ontwikkeling.

Om daadwerkelijk mensen te helpen heeft de stichting donaties en hulp nodig. Deze donaties ontvangt ze onder andere van coaches in opleiding (Theway2learn) en bedrijven die de stichting een warm hart toedragen (Theway2business). 

Iedereen die het een ander gunt om zich te ontwikkelen, kan iets bijdragen. We zijn dankbaar voor iedere bijdrage.

Wil jij bijdragen aan het creëren van een mogelijkheid voor iemand om zich te ontwikkelen? Klik dan hier om te zien wat de mogelijkheden zijn. 

Wat biedt de stichting?

Mensen die graag hulp willen bij hun persoonlijke ontwikkeling, maar de financiële draagkracht niet (volledig) hebben voor een traject of organisatorische problemen hebben om dit te regelen, kunnen een aanvraag indienen bij de Stichting. Deze aanvraag wordt getoetst op vaste criteria. Wanneer de gevraagde hulp past bij wat de stichting kan bieden, wordt er samen met de aanvrager besproken wat de wensen zijn en wordt het gewenste ontwikkeltraject bepaald. Daarna zal de stichting dit proces organiseren, begeleiden en (deels) financieel ondersteunen 

Ook organiseert de stichting voor gerichte doelgroepen projecten die helpen bij de persoonlijke ontwikkeling. Wil je meer weten over deze projecten, klik dan hier. 

Actueel

02-07-2019

Sponsoren

Theway2Yourpurpose is in de start geholpen door waardevolle organisaties die Theway2Yourpurpose een warm hart toe...

Lees meer

02-07-2019

Het ontstaan van Theway2Yourpurpose

De stichting Theway2Yourpurpose is ontstaan vanuit onze visie: Iedereen heeft het recht op persoonlijke ontwikkeling!...

Lees meer
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Weten, voelen, doorvoelen