Group 21 Created with Sketch.

Vrijwillige functies

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Wil jij graag een bijdrage leveren aan iemands persoonlijke ontwikkeling?
Wil jij samen, in een team, van betekenis zijn door jouw kwaliteiten, talenten en passie te delen binnen Theway2Yourpurpose?

We komen graag met je in verbinding!

Wie zijn wij?

De Theway2Yourpurpose is een stichting waarbij we geloven dat iedereen het recht heeft op persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent dat het voor iedereen mogelijk zou moeten zijn om daar waar iemand dat nodig heeft, begeleiding te krijgen. Helaas hebben wij vaker dan eens moet zien hoe iemand die de hulp enorm nodig had, dit niet kon krijgen. Vanwege financiële redenen of omdat het niet georganiseerd kon worden door de omstandigheden. We zagen situaties van mensen onnodig verslechteren en talenten van mensen ten onder gaan aan de problemen die er waren. Dit kan voorkomen worden door ook voor deze mensen de juiste hulp te regelen. Dat is waarom de stichting zich hiervoor inzet. Omdat iedereen recht heeft op persoonlijke ontwikkeling en een fijn leven.

 

Voor Theway2Yourpurpose hebben we nog enkele vacatures in ons bestuur: 

Penningmeester
Voor het bestuur van Theway2Yourpurpose zijn wij op zoek naar een penningmeester. De penningmeester verzorgt de financiële planning (bijvoorbeeld het maken van een begroting), administratie en draagt de financiële verantwoording samen met het voltallige bestuur. Wat niet tot de taak van de penningmeester behoort, is de controle van de financiële administratie. Dit gebeurt door een onafhankelijke derde.

Als penningmeester zien wij graag dat je;

 • Deelneemt aan de bestuursvergaderingen (4x per jaar), deze vinden plaats in Overijssel.
 • Zorg draagt voor de financiële administratie
 • Opstellen van eventuele administratieve processen
 • Inzicht geeft over de financiële situatie aan de overige bestuursleden en eventueel hierover adviseert.
 • Meedenkt over beleids- en bestuurszaken
 • Opstellen en deponeren van de jaarrekening.

Onze ideale penningmeester;

 • Heeft affiniteit met ervaringsgerichte coaching/therapie
 • Voelt zich verbonden met het doel van Theway2Yourpurpose
 • Heeft bij voorkeur ervaring als penningmeester
 • Is openhartig en heeft een transparante wijze van communiceren.

 

Coördinator Communicatie & Sponsoring
Voor het bestuur van Theway2Yourpurpose zijn wij op zoek naar een coördinator communicatie en sponsoring. De coördinator stuurt de werkgroep sponsoring aan. Zij verzorgt de coördinatie van particuliere sponsoring en sponsoring vanuit organisaties. De Coördinator maakt proactief een plan (samen met de werkgroep) voor het genereren van voldoende sponsorgeld en de daarbij horende marketing/communicatie strategie. Een overzicht van namen en bedrijven welke donaties hebben gedaan worden verzameld door de coördinator.

Als coördinator communicatie en sponsoring zien wij graag dat je;

 • Deelneemt aan de bestuursvergaderingen (4x per jaar), deze vinden plaats in Overijssel.
 • Coördinatie van eventuele subsidie aanvragen
 • Coördinatie sponsorwerving; het maken van een plan en uitbreiden van een netwerk
 • Opzetten van een communicatieplan en de uitvoer hiervan
 • Eventueel aansturen van vrijwilligers die een bijdrage leveren aan sponsorwerving en/of communicatie

Onze ideale coördinator communicatie en sponsoring;

 • Heeft affiniteit met ervaringsgerichte coaching/therapie
 • Voelt zich verbonden met het doel van Theway2Yourpurpose
 • Heeft bij voorkeur ervaring met sponsorwerving of heeft hier affiniteit mee
 • Heeft ervaring met het opstellen van een communicatieplan
 • Denk in mogelijkheden, kansen en weet sponsors te binden aan Theway2Yourpurpose
 • Is openhartig en heeft een transparante wijze van communiceren.

 

Projectcoördinator

Voor het bestuur van Theway2Yourpurpose zijn wij op zoek naar een Projectcoördinator. De projectcoördinator heeft het eerste contact met een aanvrager, iemand die hulp vraagt van Theway2Yourpurpose. Vanuit dit eerste contact verzorgt de projectcoördinator de goedkeuring van de aanvraag met het team en geeft invulling aan een goedgekeurde aanvraag. Naar gelang de behoefte vanuit de aanvrager coördineer je vervolgens het traject welke uitgevoerd dient te worden, door doelen te formuleren en de juiste begeleiding te organiseren. Je begeleid de betrokkenen bij het traject en evalueert een traject na voltooiing.

Als Projectcoördinator zien wij graag dat je;

 • Deelneemt aan de bestuursvergaderingen (4x per jaar), deze vinden plaats in Overijssel.
 • Draagt zorg voor een juiste, adequate wijze van omgaan met de aanvragers
 • Beschrijven van de benodigde processen
 • Opzetten en coördineren van de trajecten die voortkomen uit de aanvragen
 • Evalueren van trajecten

Onze ideale Projectcoördinator:

 • Heeft affiniteit met ervaringsgerichte coaching/therapie
 • Voelt zich verbonden met het doel van Theway2Yourpurpose
 • Heeft bij voorkeur ervaring als coach/therapeut
 • Heeft een groot organisatorisch talent
 • Weet vanuit verbinding de vraag te vertalen naar behoefte en deze juist (samen met het team) te beoordelen

 

Deze mogelijkheden binnen Theway2Yourpurpose zijn vrijwillige functies. Je komt te werken in een enthousiast team van mensen met een passie voor het mogelijk maken van persoonlijke ontwikkeling voor iedereen. Een inspirerende werkomgeving waarbij we jou uitdagen vanuit jouw echte ik de functie te vervullen. Er is volop ruimte voor je ontwikkeling en je ideeën. Eén van onze kernwaarden is Plezier en dat hebben we ook graag met z’n allen!

Interesse? Wil je met ons kennismaken om over de mogelijkheden verder te praten?
Neem dan contact op met Laura Reichgelt (06-54953232 of pers.mail laura@theway2be.nl)