Group 21 Created with Sketch.

Purpose is what gives life a meaning

Group 3 Created with Sketch.
Fill 1 Copy
Group 3 Created with Sketch.

Wat biedt de stichting

Als ieder mens een ander mens gelukkig zou maken, was de hele wereld gelukkig.

Wat biedt de stichting: 

Mensen die graag hulp willen bij hun persoonlijke ontwikkeling, maar de financiële draagkracht niet (volledig) hebben voor een traject of organisatorische problemen hebben om dit te regelen, kunnen een aanvraag indienen bij de Stichting.

Deze aanvraag wordt getoetst op vaste criteria. Wanneer de gevraagde hulp past bij wat de stichting kan bieden, wordt er samen met de aanvrager besproken wat de wensen zijn en wordt het gewenste ontwikkeltraject bepaald. Daarna zal de stichting dit proces organiseren, begeleiden en (deels) financieel ondersteunen 

Ook organiseert de stichting voor gerichte doelgroepen projecten die helpen bij de persoonlijke ontwikkeling. Wil je meer weten over deze projecten, klik dan hier.